Allmänna villkor
Villkor som gäller vid bokning och genomförande av fotograferingar


ALLMÄNNA VILLKOR VID FOTOGRAFERING


Avtal

Jag skriver alltid avtal inför mina fotograferingar och det är för både din och min säkerhet

 

Upplösning

Alla bilder levereras digitalt och i en högsta bredd/höjd om 2000 px (högupplösta/300dpi, vilket räcker till ca A4 i utskrivet format)

 

Redigering

Alla bilder som levereras genomgår en grundläggande redigering i form av kontrast, färg, vit-/svartpunkt samt beskärning. Mindre skönhetsretusch i form av borttag av finnar, blämmor etc kan göras om ni önskar. Mer avancerad justering av bilderna avseende färg och framställning samt ytterligare skönhetsretusch kan beställas som tillval vid fotografering men ingår ej.

 

Restuds- och milersättning

Restidsersättning debiteras vid en total restid över 30 min med 350 kr/tim inkl moms. Reseersättning debiteras med 50 kr/mil inkl moms utanför Karlstads tätort (mer än 2 mils körning t/r).

 

Användning av digitala bilder

Levererade digitala bilder får användas för privat bruk och publiceras vidare men det skall då tydligt framgå vem som är fotograf och “Fotograf: ml-foto.se – Matthias Lehnecke” skall alltid anges. Bilderna får ej användas i kommersiellt syfte utan mitt tillstånd samt att bilderna inte får ändras eller redigeras efter erhållen leverans.

 

Leverans

Leverans av era bilder sker normalt inom 5-7 arbetsdagar efter fotograferingstillfället. Leverans sker via privat hemsida där bilder kan beskådas och laddas ner

 

Lagring

Jag lagrar alltid era bilder i två år efter fotograferingstillfälle för eventuella efterbeställningar. Alla bilder sparas med hjälp av tre olika backuper varav en är molnbaserad. Efter två år arkiveras era bilder och lagras enbart i en backup.

 

Marknadsföringssyfte

Jag vill självklart använda era bilder i marknadsföringssyfte då jag är stolt över det arbete jag genomfört. Innan användning av era bilder i marknadsföringssyfte så stäms detta alltid av med dig/er först!

Kontakta mig idag!