Porträtt

Det personliga och nära
Porträtt som speglar dig

Fotograf ML-FOTO

Porträttfotografering för mig innebär att vi har mer kontrollerade förutsättningar i form av att vi jobbar i en studio eller på en förutbestämd plats med kända yttre förhållanden. Det kräver mer planering och tankearbete än andra typer av fotograferingar samtidigt en gedigen kunskap om belysning, posering och komposition behövs för att skapa ett unikt porträtt. Det ställer helt enkelt helt andra krav än livsstilsfotografering där vi mer fokuserar på att fånga händelser.

Porträttbilder av barn och vuxna, fotograf: ML-FOTO

Vad innebär då allt detta för dig? Du kan vara trygg med att jag har den kunskap och utrustning som behövs för att skapa fantastiska bilder tillsammans med dig och vi behöver bara fokusera på vad det är du vill få för resultat! Vi kan låta den kreativa sidan styra hur nära vi vill hålla oss verkligheten då jag har kunskap kring att bearbeta och förändra bilder i efterhand.

Ett fotografi är pausknappen i livet