Integritetspolicy

 

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.ml-foto.se och https://ml-foto.se
Företaget heter ML-FOTO och har adress Högforsgatan 3, 653 49 Karlstad

 

Vår integritetspolicy

Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

 

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur ML-FOTO behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till våra webbplatser samt våra produkter och tjänster. Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatserna samt våra eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

 

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Personuppgiftsansvarig

ML-FOTO med organisationsnummer 760609-9294 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

 

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att ML-FOTO behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta ML-FOTO. I sådant fall kommer ML-FOTO inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till förutom i det fall andra lagar kräver att dessa kvarstår.

 

Avtal

Köper du produkter och/eller tjänster från ML-FOTO behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra tjänster till dig.

 

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att ML-FOTO som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

 

Intresseavvägning

ML-FOTO kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall ML-FOTO ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

 

Hur vi samlar in personuppgifter

 

Kontaktformulär

ML-FOTO samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på sina webbplatser eller vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

ML-FOTO samlar dessutom icke-personlig information vid besök på sina webbplatser. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

 

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

 

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

 

Hur vi bevarar personuppgifter

 

Personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt CRM/affärssystem kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

 

Varför vi bevarar personuppgifter

 

ML-FOTO bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 

 • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Tillhandahålla god service
 • Leverans av beställningar
 • Marknadsföring
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till ML-FOTO produkter och tjänster
 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
 • Administration och förbättring av webbplatser, och tredejepartstjänster kopplade till ML-FOTO.

Hur länge vi bevarar personuppgifter

 

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. ML-FOTO sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. ML-FOTO kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka ML-FOTO rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

 

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

 

Vilka rättigheter du har över dina data

 

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

 

Vart vi skickar dina upgifter

 

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

 

Delning av personuppgifter till tredje part

 

ML-FOTO kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. ML-FOTO kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för ML-FOTO räkning, exempelvis samarbetspartners, produkt och IT-leverantörer.

 

ML-FOTO för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vårt CRM/affärssystem. ML-FOTO överför dessutom personuppgifter till leverantör inom EU/EES och Get a Newsletter och Tavé Studio Manager  i USA för e-postutskick. För att möjliggöra analys av användning av ML-FOTO webbplatser lämnas även personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics.

 

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata ML-FOTO:s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 

ML-FOTO vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. ML-FOTO säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

 

Skydd av personuppgifter

 

ML-FOTO har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

 

Bildlagring

 

För att kunna hantera dina bilder och leverera dom till dig lagrar vi dessa digitalt. Det är en fin service att behålla bilderna under så lång tid som möjligt, då finns det en backup om något skulle hända så du förlorar de bilder som blivit levererade. Du kan då även göra efterbeställningar och förstoringar i full kvalité.

 

Nyttjande av bilder

 

Om du godkänner att bilderna används för att visa mitt arbete för andra, exempelvis på min webbplats, låter jag dig välja det vid fotograferingstillfället. Du kan alltid ångra ditt medgivande. I framtiden kommer detta godkännande ske med en digital signatur istället. Om du ger ditt medgivande, sparas dina bilder så länge vi har möjlighet, vilket är ett ökat skydd för dig.

 

Borttagning av bilder

 

Bilder gallras bort innan de presenteras för dig, en del bilder finns ibland kvar som reserver och säkerhetskopior. Bilder där du inte gett ditt samtycke till nyttjande av ML-FOTO för exempelvis webbsidan, annonsering och tävling, kastas de efter en tid. Bilderna behöver dock lagras i en tid för eventuella reklamationer, extrabeställningar eller omleveranser.

 

Cookies

 

ML-FOTO använder sig av så kallade cookies på sina olika webbplatser. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på ML-FOTO för att kunna:

 • se information som besöksstatistik
 • se vilka operativsystem som används
 • se vilka webbläsare som används
 • se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av totalmedia.se som avsett.

 

Dina rättigheter

 

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till ML-FOTO få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

 

Ändringar i integritetspolicyn

 

ML-FOTO förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

 

Kontaktinformation

 

ML-FOTO ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till ML-FOTO.

Uppdaterades: 2019-08-13